nieruchomość gruntowa zabudowana – Zgłobice, przy ul. Długa 48