Wnioski

Komornik Sądowy w Tarnowie - wymagane dokumenty

Komornik Sądowy Daniel Czosnyka zamieszcza poniżej zbiór wniosków i dokumentów, które wymagane są w m.in. w przypadku postępowań o egzekucję alimentów czy wydanie zaświadczenia. W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie złożyć wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, na przykład nakazem zapłaty, wyrokiem bądź postanowieniem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście do Kancelarii bądź wysłać listem poleconym. Złożone wnioski należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami lub uzupełnić na komputerze. Należy również pamiętać, aby złożony podpis również był czytelny.

Wniosek o egzekucję sądową i inne wnioski:

Zachęcamy do poznania naszych aktualnych licytacji!

wnioski